ผู้นำด้านโปรแกรมและระบบการจัดการ

Beesuite.co เราเป็นผู้นำการส่งมอบนวัตกรรม และเทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ต่อองค์กร และหน่วยงาน ช่วยจัดการงานภายในองค์กรให้เป็นระบบมากขึ้น

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM

โปรแกรมเงินเดือน BeeHR

บริการสแกนเอกสาร BangkokScan