ผู้นำด้านโปรแกรมและระบบการจัดการ

BeeSuite.Co เราเป็นผู้นำการส่งมอบนวัตกรรม และเทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ต่อองค์กร และหน่วยงาน ช่วยจัดการงานภายในองค์กรให้เป็นระบบมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน BeeHR

เข้าสู่เว็บไซต์

โปรแกรมจัดเก็บเอกสาร BeeECM

เข้าสู่เว็บไซต์